LeGriffon

Jedálny lístok

Dezerty podľa dennej ponuky nájdete v chladiacej vitríne kaviarne našej reštaurácie
Čísla v zátvorkách označujú alergény ktoré sa môžu nachádzať v danom jedle alebo prílohe. Zoznam alergénov
 Vám predloží obsluhujúci personál našej reštaurácie na požiadanie.
Ceny sú uvedené s DPH a váha mäsa je uvedená v surovom stave.
na stiahnutie - Jedálny lístok

EN menu


You can view daily special desserts in the cooling display case of our café
Numbers in parentheses list allergens found in the given main or side dish.
Please ask our staff for the full list of allergens.
Prices include VAT and the listed weight is of meat prior to cooking.
Download - Menu

DE Menü

Die Desserts laut dem Tagesangebot finden Sie im Kühlregal unseres Kaffeehauses
Die Nummern in den Klammern bezeichnen die Allergene, die sich in der Speise oder Beilage befinden können. Die Liste der Allergene legt Ihnen das Bedienpersonal unseres Restaurants auf Wunsch vor.
Download - Menü