LeGriffon
Winterova 29
921 01 Piešťany
rezervácie
+421 33 774 19 03

management
+421 905 416 939

e-mail
restauracia@legriffon.sk


otvorené
Pondelok - Nedeľa
9:00 - 23:30
Obchodné meno: ELIZABETH CAFE s.r.o
Sídlo: Likavská 7679/9
921 01 Piešťany

IČO:36 743 020
  OR OS Trnava
Oddiel:Sro
Vložka číslo:19679/T